RODO
- ochrona danych -
 
 

 

 

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU
GÓRNICZEGO

- HYDRAULICZNY NAPĘD TAM WENTYLACYJNYCH
typu ZG20-11/27,5-3/500-185


        

Układ hydrauliczny typu ZG20-11/27,5-3/500-185 przeznaczony jest do sterowania odbiornikami (siłownikiem dwustronnego działania lub dwustronnym silnikiem hydraulicznym) zamykania/otwierania tam (bram) wentylacyjnych typu:
- ZET;
- ZET-s
- OKO
- i innych ...
Sterowanie otwarciem lub zamknięciem tamy odbywa się poprzez załączenia pracy silnika elektrycznego zasilacza w kierunku zgodnym lub przeciwnym. W stanach awaryjnych np. przy braku napięcia zasilania układ hydrauliczny przystosowany jest do pracy za pomocą pompki ręcznej zamontowanej na zasilaczu hydraulicznym.

                
fot. Zasilacz hydrauliczny napędu tam wentylacyjnych

- HYDRAULICZNY NAPĘD PODPÓR STACJI ZWROTNEJ
typu ZG60-4/27,5x4/27,5-5,5/500/24S-162/001


        
rys. Stacja zwrotna przenośnika taśmowego.


Układ hydrauliczny typu ZG60-4/27,5x4/27,5-5,5/500/24S-162/001 przeznaczony jest do napędu siłowników hydraulicznych podpór stacji zwrotnej. Praca zasilacza odbywa się w dwóch trybach: ręczne sterowanie podporami (położenie robocze / położenie transportowe) oraz automatyczne podtrzymywanie ciśnienia w położeniu roboczym. Układ zabezpieczony jest ciśnieniowo zaworem przelewowym.

                   
fot. Zasilacz hydrauliczny napędu podpór stacji zwrotnej.

- Układ sterowania (elektro-hydrauliczny) wrotami śluz wentylacyjnych
typ 186/001Układ elektro-hydrauliczny wrotami śluz wentylacyjnych typ 186/001 przeznaczony jest do zasilania siłowników hydraulicznych realizujących sterowanie otwierania / zamykania wrót śluzy wjazdowej oraz wyjazdowej nadszybia.
Po każdej stronie śluzy wewnątrz zamontowany jest zasilacz hydrauliczny na bocznej ścianie budynku nadszybia. Z bloku zaworowego każdego zasilacza wyprowadzona jest instalacja hydrauliczna zasilająca siłownik wrót zewnętrznych oraz wewnętrznych śluzy południowej oraz północnej.

                   


UWAGA:
Układy elektro-hydrauliczne zamontowane w śluzach (południowej i północnej) są niezależne. Zależność otwarcia poszczególnych wrót obowiązuje na poszczególnej śluzie między wrotami wewnętrznymi i zewnętrznymi.


     
fot. Zasilacz hydrauliczny napędu śluz wentylacyjnych

- ŁADOWARKA SZYBOWA
typ 2LS-5TDwuramienna ładowarka szybowa 2LS-5T może być zastosowana do prac związanych z głębieniem i zbrojeniem szybów i szybików pionowych w zakładach górniczych wydobywających:
    - węgiel kamienny, rudy metali, węgiel brunatny, kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali


Maszyna przeznaczona jest przede wszystkim do:
  1. załadunku do naczyń wyciągowych urobionych różnymi metodami mas skalnych, piasków, iłów, węgli itp.
  2. załadunku i rozładunku materiałów do lub z naczyń wyciągowych
  3. montażu obudowy szybowej
  4. prac montażowych związanych z zabudową lub wymianą urządzeń pomocniczych pracujących w przodku głębionego szybu lub szybika.

Ładowarka podwieszona jest do trójpodestowego pomostu wiszącego.

  
fot. Układ ładowarki szybowej 2LS-5T 

 
 
© Copyright KRET I S-KA