RODO
- ochrona danych -
 
 

 

 
    
OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY
- XXXV Edycja - Warszawa, listopad 2007
[KAT] Rozwiązania techniczne i organizycyjne
zastosowane w praktyce:


Na XXXV edycję Konkursu nadesłano 28 prac w kategorii rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce. Podczas oceny niektórych prac, Sąd Konkursowy zasięgnął opini specjalistów niebędących członkami Sądu.
Na podstawie otrzymanych materiałów dokonano analizy i oceny prac. Zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, Sąd Konkursowy wnioskował do Pani Minister o przyznanie:

                                NAGRODY I STOPNIA
Platformy do cięcia wielkogabarytowych przemysłowych kominów (żelbetonowych)


autorzy:
Ryszard Ratajczak, Włodzimierz Kaluba, Wiesław Milian, Tadeusz Kret, Ireneusz Madeiski ze Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Budowlanego Savex Sp. z o.o. i Biura Projektowo-Technicznego w Zgorzelcu oraz Kret i S-ka w Chojnowie.    
"DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU" - X Edycja - 2005
[KAT] NAJLEPSZA DOLNOŚLĄSKA FIRMA PRODUKCYJNA
ZATRUDNIAJĄCA DO 50 OSÓB:

10 czerwca 2006r. zostaliśmy laureatami X edycji "Dolnośląski Klucz Sukcesu" w kategorii "Najlepsza dolnośląska firma produkcyjna zatrudniająca do 50 osób". Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się w Operze Wrocławskiej we Wrocławiu.

  
W związku z nominacją do wyróżnienia "Dolnośląski Klucz Sukcesu" czujemy się wielce zaszczyceni. czytaj dalej...

     "Dolnośląski Gryf" Nagroda Gospodarcza
- za najbardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa małego w 2005r.

Nagroda, przyznawana przez Zachodnią Izbę Gospodarczą ma na celu krzewienie idei przedsiębiorczości i kreatywności gospodarczej w środowiskach przedsiębiorców i działaczy samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku oraz promowanie najistotniejszych wydarzeń gospodarczych i samorządowych regionu. Przedsięwzięcie organizowane jest pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Wojewody Dolnośląskiego. Nagrodę otrzymują przedsiębiorstwa mające wpływ na wzrost gospodarczy Dolnego Śląska, a także jednostki samorz_du terytorialnego, które tworzą sprzyjające warunki dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki. "Dolnośląskie Gryfy" przyznawane są przez Kapitułę, w składu której wchodz_ reprezentanci władz regionu, autorytety naukowe i przedsiębiorcy decydujący o sile gospodarki Dolnego Śląska.

Firma Kret i S-ka otrzymała Nagrodę Gospodarczą Dolnośląski Gryf" - za najbardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa małego w 2005r.

     Nagroda Związku Pracodawców Polska Miedź
- rok 2005

W konkursie uczestniczą firmy mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie Województwa Dolnośląskiego przez okres przynajmniej pięciu lat. Przedsiębiorstwa oceniane s_ na podstawie aktualnych wyników oraz osiągnięć z dwóch lat poprzedzających bieżącą edycję. Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach:
1. Firmy małe - zatrudniające do 49 pracowników,
2. Firmy średnie i duże - zatrudniające od 50 pracowników,

Firma Kret i S-ka otrzymała I miejsce w konkursie o Nagrodę Związku Pracodawców Polska Miedź w 2005r.

     10-cio lecie firmy KRET i S-KA 1994 - 2004r.

Już od 10 lat wykonujemy niekonwencjonalne maszyny, urządzenia i układy hydrauliczne, pneumatyczne i elektroniczne. czytaj dalej...

     Konkurs Grand Prix im. Prof. Roberta Szewalskiego
     NAPĘDY I STEROWANIE 2004

co roku w lutym na terenie MT Gdańskich odbywają się tematyczne targi związane z napędem i sterowaniem. Tego roku zgłosiliśmy dwa nasze oryginalne opracowania, które były wdrożone u klientów w minionym roku. Oba zgłoszenia zostały uhonorowane przez targową Kapitułę Konkursową. Jedno dostało nagrodę główną GRAND PRIX targów a drugie jedno z dwóch targowych wyróżnień. czytaj dalej...

     Konkurs INNOVATION 2003 Euroregionu
     Neisse-Nisa-Nysa

Euroregion obejmujący trzy obszary przygraniczne Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec jako transgraniczny związek powstał w wyniku inicjatywy działaczy komunalnych obszaru przygranicznego w maju 1991r. w Zittau jako instrument do rozwiązywania problemów regionu. Po pierwszych minionych latach działalności widoczne są pierwsze sukcesy a wiele działań znajduje się w sferze planowania lub realizacji. Jednym z takich działań jest w/w konkurs, którego pierwsza edycja odbyła się w ubiegłym roku a jej gala finałowa miała miejsce 21 listopada 2003r. w Zittau. czytaj dalej...

 

 
 
© Copyright KRET I S-KA