RODO
- ochrona danych -
 
 

 

 

MASZYNY I URZĄDZENIA
Prasa hydrauliczna - nacisk 100ton
typu PH100/163-001


        
Prasa hydrauliczna przeznaczona jest do obróbki plastycznej metali o maksymalnej sile nacisku 100Mg.

Praca na prasie może odbywać się w trybach:
 • nastawczym - serwisowym, możliwe jest wykonanie ruchów maszyny bez opuszczonej osłony ruchomej w dwóch rodzajach sterowania: ręcznym oraz nożnym
 • roboczym - możliwe jest sterowanie oburęczne przy opuszczonej osłonie ruchomej Tryb sterowania jest wybierany przełącznikiem na pulpicie szafy zasilającej umieszczonej na zasilaczu.

  Prędkości ruchu suwaka roboczego są ograniczone:
 • W trybie roboczym prędkość do dołu wynosi - 24mm/s
 • W trybie nastawczym (serwisowym) ze względów pracy przy otwartej osłonie prędkość do dołu ograniczona jest do - 10mm/s.


 • Diagnostyczne urządzenie elektro-hydrauliczne do naziemnej kontroli statków powietrznych.
  typu ZL63-10/10x10/10-5,5/400/24S-187


          
  Diagnostyczne urządzenia elektro hydrauliczne produkcji firmy KRET i S-ka służą do naziemnej kontroli instalacji hydraulicznej różnych typów statków powietrznych (śmigłowców) w wersji cywilnej jak i wojskowej.

  Urządzenia przeznaczone są do:

 • dokładnej filtracji cieczy roboczej do napełniania zbiorników instalacji hydraulicznej śmigłowca;
 • napełniania zbiornika instalacji śmigłowca metodą zamkniętą;
 • kontroli sprawności działania instalacji hydraulicznej (układu podstawowego i dublującego) oraz sterowania śmigłowca dokonywanego przy wyłączonych silnikach śmigłowca
 • płukania wiązek przewodów hydraulicznych zabudowanych lub niezabudowanych na śmigłowcu.
  Diagnostyczne urządzenia zapewniają zasilanie instalacji hydraulicznej śmigłowców ciśnieniem roboczym 10 ± 1MPa lub 6 ± 0,6MPa dla jednocześnie obu układów hydraulicznych. Umożliwia to sprawdzenie poprawności pracy autostabilizatorów lotu SAS1 i SAS2. autopilota SN530 przy pomocy pojedynczego urządzenia.
 • Układ przeprowadzania testów form wtryskowych
  typu ZH100-16/20-7,5/400/24S-167/001


          
  Układ przeznaczony jest do przeprowadzania testów form wtryskowych.

  Praca układu realizowana jest w dwóch trybach:
 • 1) do nastaw czasowych ustawianych na pulpicie sterującym. Nastawy T1, T2 czasu ruchów siłownika są ustawiane w jednostce [s].
  Np. 3s do przodu; 1,8s wycofanie ( praca bez czujników krańcowych ).
 • 2) do położeń krańcowych KR1, KR2 - sterowanie za pomocą zewnętrznych czujników krańcowych ( napięcie w układzie krańcówek 24VDC ).

  Dodatkowo układ umożliwia prace cykliczną w trzech trybach:
 • 0) start cykl / stop cykl po wciśnięciu przycisku STOP CYKL;
 • 1) start cykl / stop cykl po osiągnięciu ustawionych ilości cykli na liczniku [999999];
 • 2) start cykl / stop cykl po osiągnięciu nastawionego czasu pracy na liczniku [h:m];
 • 3) start • STANOWISKO TESTOWANIA URZĄDZEŃ WIERTNICZYCH
  typu ZH225-40/35-30/400/24S-223/001


          
  Układ hydrauliczny typu ZH225-40/35-30/400/24S-223/001 przeznaczony jest do stacjonarnego zasilania elementów wykonawczych wiertnic.

  Urządzenia umożliwia:

 • symulację pracy wysięgnika w trybie pływającym;
 • sterowanie pracą narzędzia wysokociśnieniowego;
 • sterowanie pracą wysięgnika:

  Wyjścia przyłączeniowe na zasilaczu hydraulicznym wyposażone są w szybkozłącza umożliwiające podłączenie odbiorników.
  Opisy wyjść odpowiadają opisom wg oryginalnych schematów wiertnic.
  Zasilacz wyposażony jest w niezależny układ przeznaczony do uzupełniania oleju w zbiorniku złożony z zestawu pompowego zamontowanego w ramie zasilacza.
  fot.1 Panel sterowniczy stanowiska.
 •  

   
   
  © Copyright KRET I S-KA