RODO
- ochrona danych -
 
 

 

 
MECHATRONICZNE STANOWISKA
                 BADAWCZO-DYDAKTYCZNE
- PNEUMATYKA SP201

Stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki jest przeznaczone do wyposażenia pracowni układów mechatroniki, które umożliwia praktyczne zapoznanie się ze sposobami realizacji zagadnień sterowania i budowy układów pneumatycznych i elektropneumatycznych.>>więcej


- HYDRAULIKA SIŁOWA HP201

Stanowisko hydrauliki siłowej HP 201 jest stanowiskiem dydaktycznym z zakresu hydrauliki siłowej wspomagające system nauczania w szkołach i na uczelniach umożliwiając: budowę systemów elektrohydraulicznych z pompą zmiennego wydatku oraz pompami (dwa strumienie) zębatymi z możliwością regulacji ich obrotów przemiennikiem częstotliwości; Stanowisko wykorzystuje sterowanie proporcjonalne w zakresie: ciśnienia, wydatku;    >>więcej
- HYDRAULIKA SIŁOWA HP202

Stanowisko hydrauliki siłowej HP 202 jest zestawem różnych elementów przemysłowych hydrauliki. Elementy te, dzięki specjalnym uchwytom mocującym, mogą być w prosty sposób montowane na przeznaczonych do tego celu płytach profilowych (poziomych lub pionowych) umieszczanych na specjalnym stole.   >>więcej- HYDRAULIKA SIŁOWA HP203

Stanowisko typu HP203 jest stanowiskiem dydaktycznym z zakresu hydrauliki siłowej wspomagające system nauczania w szkołach i na uczelniach >> więcej

- HYDRAULIKA SIŁOWA HP203A

Stanowisko typu HP203A jest stanowiskiem dydaktycznym z zakresu hydrauliki siłowej wspomagające system nauczania w szkołach i na uczelniach. >>więcej
- HYDRAULICZNE STANOWISKO DO BADAŃ

Stanowisko wykorzystywane jest do celów szkoleniowych (na Politechnice Krakowskiej) w zakresie ciśnienia p=28MPa i wydatku Q=74dm3/min (51cm3/obr.) >> więcej

 

 
 
© Copyright KRET I S-KA